granshøråræpp

20090218-_B6X6975-3

Eg e frå Granshørå

det burde du vøtå

her si me:

spølå, vøtå, nøkå, løa
øtå, spøtå, vøå, søå
løvå, drøpa, gjørå, sløå
tølå, fløkjå, løtå, løså,
søljå, vøljå, spørjå, smørjå

det heiter:

spigjil, snigjil, fivil, dipil
fluge, suge, truge, luge,
viku, kaku, tuku, tugu,
vendur, fentur, slintrur, glentur
sleggur, beitur, slengjur, bikkjur,

her si me:

hølje, sølje, løyve, kløyve
føye, sløye, mølje, døyve
køyve, køyte, røyte, tøyte
løyte, brøyte, fløyte, bløyte
søye, røye, kyte, tryte

det heiter:

såvå, tåkå, kåvå, måkå
råkå, båkå, lågå, jågå,
låkå, glåtå, gråvå, klåvå
måså, tålå, målå, jåså
skåtå, råpå, smålå, håpå

sann!

J-EP 2014

Fleire småtekster og dikt frå meg finn du her

(Personen på bildet har ingenting med diktet)