Verksted

Borte på verkstedet susar og knitrar det i ein gammal Jøtul. 60cm bjørkekubbar mates i ovnen. Kvar kubbe med tankar om dågår med motorsag og vedhogst. Varmen brer seg på verksted. Ute e det seinhøst. Sludd og regn: Halvgåtå.

Nå kjem dågår med innearbeid. Pusling på verksted, trearbeid og fleire ting Jan-Eilert ikkje kan. Men fyrst må det ryddas opp. Niri e med. Jobbar han au

20141018-103914.jpg