Kartløsning til mobilen

Navida er en bra kartløsning til mobiltelefon og ipad. Mange har lært seg å sette pris på de detaljerte kartdataene som er mye mer detaljert enn for eksempel Nordea sin Norge- serie og andre løsninger som baserer seg på M711 kartkildene. Eiendomsgrenser og alt er godt tegnet inn på Navida sin løsning. Derfor er denne kartløsningen bra til f.eks: planlegging.

Et hjertesukk er det derfor at i Notodden kommune er ikke lenger dataene like detaljerte som de var tidligere. Hvorfor det er slik veit jeg ikke, men i vår nabokommune Tinn er alt like detaljert som tidligere.. Jeg har snakket med Navida om dette og denne feilen ligger vist nok hos Statens kartverk da problemet også gjelder: http://kart.statkart.no Jeg har ennå ikke fått svar fra Statens kartverk

kartutsnitt_navida

navida