Bærekraftig reveåte

Reveåte

Kremasjon eller gråvås ned

Håffe slags nytte har det?

Eg skal velge reveåte

Det e noko bærekraftig ved det

Flugor og makk skal få fråtse

Velkommen fest og forråtnelse

Magan kan reven få slafse

Augon skal korpen krafse

Nyrun kan haukungan få

Milten e fe lavskrikur små

Bøtår i kjeften på ei kråke

Spres med driten til ei måke

Fyrst når beina ligg ferdig skråpa

Korpen klonkar og ørna har råpå

Da ska’ eg glise, gvit og beinut

J-EP 2020-2023