Kjempene faller

I

Kjempene faller, visner og dør

Stillhet, fred og vemod

Snø, frost og mørke.

Mollstemt melankoli

⁃ Akk, hvilket tomrom, ensomhet og sorg

⁃ Det er ikke til å bære

II

Solgløtt, varme og vår

Farvel sorg og armod

Bekkesilder, fuglesang

Durstemt mani

⁃ Akk, hvilken galskap, kåthet og lykke

⁃ Det er ikke til å bære

III

Nytt liv. Bedre kår. Nye kjemper rår

Styrke, stolthet og frimod

Insekter, sopp, lav og mose

Livets hysteri

⁃ Akk, hvilken plikt, arbeid og strev

⁃ Det er ikke til å bære

J-EP 2020