Lag di eiga slepe

Stillhet, ro og ubrøyta sjo

Fjellimellom fjellskog.

Ikkje tråkk spora til andre

Den som vil være fri

må gjørå som han vi’.

Låm e ikkje e viktig i seg sjølv

Alt føykar att, tinar, skal du sjå.

Det som e viktig

– e nå

J-EP 2020.