Sammenhengen mellom proaktivt personorientert helsehjelp: Advance care planning og en markmusfamilie i Telemark

Dette har vært den beste førjulsesongen for hundekjøreren på mange år. Mye snø tidlig i sesongen. Tidvis nesten for mye av det gode. Det har gitt hundene og meg mange fine turer opp i fjellet. Mentale pauser.

Jeg er opptatt med ferdigstilling av masteroppgaven. Temaet er: Advance care planning for avanserte kliniske sykepleiere. Jeg har vært engasjert i temaet i mange år og har lang klinisk erfaring om emnet, så det har vært meningsfylt å studere dette inngående. Advance care planning er personorientert proaktiv helsehjelp. I møter mellom pasient* og helsepersonell samtaler de om personlige verdier og framtidig behandling og omsorg. Dette legger til rette for skreddersydd behandling, mindre overbehandling og for døende en forutsigbarhet over livets sluttfase. Samtidig er AKS (avansert klinisk allmennsykepleie) en ny rolle i norsk helsevesen. Det er derfor nyttig å se til utlandet på hvordan slike sykepleiere (Internasjonalt: Nurse practitioners), virker innenfor denne tematikken i andre land.

Jeg bruker store deler av døgnet til studier og arbeid innenfor temaer som omhandler døden. Da er timene bak hundespannet nødvendige avbrekk. Blant snøtung fjellskog og møter med tiur, orrfugl og rype. Noen timer fyring inni en primitiv og øde koie (for tiden bebodd av en liten markmusfamilie) akkurat hva jeg trenger.

*pårørende er ofte en del av disse samtalene