Og slik gjeng nå dågån

Dei to minste må ha litt hjølp somme plassar. Ekstra koseleg e det når dei gjeng sjølv. Da gjeng det ikkje så fort, men dei legger merke til mykje som me vaksne hastar forbi

Over Kåla må Niri på ryggen til Cec
5 av 6
Tyri som sist mest på ryggen får blåbærlyng å ete av
Prikke og Skare
Mjuk måså må testas ut av dei små