Tinnsjøstrånda i dag

Det gjeng i vedhogst og lafting. Rolege dågår

Landskapet på småbruket endrar seg sakte, men sikkert. Sjå au diverse innlegg i kategoriene: Småbruket og Før og nå 

Tinnsjøstrånda i dag

  

 

mg_8382
Tinnsjøstrånda: 14.05.2012

 

Vedhogst og åpning av kulturlandskapet gjeng gradvis.