Så var me i gang med vedhogsten

Fortsette der eg gav meg ifjor. Ryddar og åpner tunet og får ved på kjøpet. Litt kvart år.  Det har skjedd mykje sida me kjøpte småbruket i 2010. Ja, faktisk mykje sida i fjor vet: https://villmarkshistorier.no/2015/01/24/vedhogsten/. Tunet har blitt åpent og luftig ut mot vatnet og etterkvart skal stuven gravast bort. Satsar på å gjøre det i år.

Holder A55

  
  

Disse småbjørkene skal vekk.


Motorsag, traktor og sekshjuling hører med til vedhogsten

  

Bjørkeklynga midt i bildet skal også tynnast litt, men der skal me ha nokre høyreiste fine bjørketre. Men foran gamlestugu og nord fe våningshuset skal det vørå åpent. Det har vore åpent der før, men har fått grodd til så det var mykje å ta att.