Leikegrinda i dag au 

På tur i leikegrinda i dag au. Yngve og eg rydda litt løype før me strauk til fjells. På Sjåvatn skilte me lag. Yngve kjørte videre og eg kjørte heim til familie..

Foto: Yngve Lindvåg

Foto: Yngve Lindvåg

  

Foto: Yngve Lindvåg