Folketom fjelldal, bikkjene og jeg

Veldig spennende å snirkle et lite femspann gjennom ein folketom fjelldal. Over myrdrag og gjennom bekkedaler på leit etter en åpning der hunder og slede kan komme fram. Et par plasser må sag og øks fram. Andre steder går slede over smågran og småbjørk. Hundene arbeider godt.

Her har spannet og jeg kommet over til Djupedal og ser over mot Bodik (Fjellet)

Prikken leter etter åpninger. Vi er flere om jobben. Pondus har kraft og pågangsmot som smitter over på de andre. Panter skjelver ivrig av vellyst. Valpen Bodik trekker som han aldri skulle gjort annet. Han sprer godt humør over på de andre og hyler etter å komme videre. Gamle Hals bidrar gjennom å være seg sjølv. Stillferdig og enkel. Ble bidrar gjennom å være valp og sledefyll.

IMG_9214
Systematisk arbeider vi oss framover den folketomme fjelldalen på leit etter åpne partier hvor hunder og slede kan komme fram.

Vi krysser elgfar og tiurtråkk. Myrdrag etter myrdrag ligger bak oss. I trange partier der øksa og saga har vært framme går det vilt for seg. For bikkjene er heite og skvakker og hyler i vellyst. Når jeg er tilbake til sleden, etter å ha ryddet trase, så drar de gjennom bekkedalen med full kraft over stuv, nedfall og småhomper. Det er helt vilt! Jeg roper «rolig», men det demper så vidt tempo og jeg tviholder på sleden og forsøker å stå på skutermatta, mens sleden homper seg fram gjennom novemberskogen. Jeg springer, dytter, holder igjen og forsøker å bremse. Gjennomvåt av svette, glad og fri.

Her springer Ble foran og vi ser Gaustaknea og Gaustatoppen i vest.
På åsen i sør går en myrdal mot sørøst. Mellom myrene ryddet bikkjene og jeg trase i dag. Både Pondus og Prikken var veldig flinke lederbikkjer. På den lille snøen som har kommet var det greit med kun 5 bikkjer i spannet.

Så åpner det kanskje seg et myrdrag igjen og bikkjene får beskjed om å følge venstre side og det går fint forbi tørrfuru og over frosne myrbekker (Dersom vi er så heldig.

Det er trolsk og fin stemning i skyggen langs myrdraga. Her med Sjølju foran oss. Ble sitter i sleden.

Hvis ikke kaster bikkjene seg i vannet på vei over til den andre sida. Våte til ryggen springer de videre og rister seg) over myr etter myr før en ny hindring viser seg der framme og Prikken vurderer alternativene, før han kaster seg til høyre sammen med min kommando. Så kommer vi et skogsparti hvor både Prikken og Pondus er enige om veien videre og jeg kan bare bremse og følge med.

Valpen Ble springer mye løs. Han springer mellom linesettet og hopper spretter, faller, ruller og springer igjen. Et par ganger er han litt sliten og får motvillig plass på sleden hvor han hyler og skriker etter å komme ned å springe igjen. …

Ble sitter litt motvillig i sleden.
Pondus (framme venstre) Prikken framme høyre, Bodik (2høyre), Panter (2venstre), Hals. Ble på sleden.