Moen på Tinnsjøstrånda

Småbruket Moen på Tinnsjøstrånda flyttet vi til høsten 2010 og som tidligere fortalt har dette vært vårt store prosjekt de siste 5 åra ved siden av småbarnsforeldre-tilværelse og naturopplevelser i nærområdet. Småbruket var da gjengrodd og mange bygninger var i dårlig forfatning. Jeg har blogget en god del om dette prosjektet under emneknaggen: småbruket tidligere.

Historien til småbruket:

Historien til småbruket er interessant. Ikke minst fordi det finnes en del fotografier fra før århundreskiftet. Sosieteten kom da fra Kongsberg via Bolkesjø og til Tinnoset på kjerrevei. På Tinnoset slo de inn på Tinnoset hotel som ligger noen hundre meter fra Moen mot syd. Det finnes derfor en god del fotografier fra gården. Jeg ser for meg at Henry Rosling fra England tok seg en liten tur med fotoapperatet for å ta bilde av det nærmeste småbruket like nord for hotellet, før reisen gikk videre over Tinnsjøen. Målet var høyst sannsynelig Rjukanfossen som så mange andre på den tida.

Bildet jeg viser fram i dette innlegget er tatt like før Aslaug og Anne Moen blei født (De to siste søstrene som bodde i gamlestugu på småbruket og som døde i 1948 og 1960) Hvem som er på fotografiet er ikke enkelt å vite, men det kan være far til Anne og Aslaug: Ola Høljeson Moen (f.Moen 1836-dødMoen1923) som overtok Moen etter faren Hølvje Tovsson Lynnevik (f1794-dMoen1866) (Gift med Aslaug Olsdotter Finnekåsa dMoen1868) Hølvje Tovsen Lynnevik overtok Moen etter 2.generasjon Torjeson Moen: Torjer Torjerson som jeg har fortalt om tidligere mistet 7 av 9 barn på småbruket: les her: http://villmarkshistorier.no/2010/09/25/harde-kar/)

Etter Aslaug (Gift med Hans Halvorson) og Anne var det ingen barn og småbruket gikk deretter tilbake til Kaali og blei skilt ut med noe skog i 1946 til Johannes Kaali. Vi kjøpte småbruket etter sønn til Johannes og Ingrid Kaali: Olav Kaali. Småbruket hadde da stått fraflyttet noen år. Vi er derfor 4. familieslekt som forsøker lykken på Moen på Tinnsjøstrånda uten slektskap til hverandre..

moen
Fotografi tatt på Moen mellom 1864-1873 av Henry Rosling. (Kilde digitalmuseum.no) Monuten, Kvennhusnuten og Vårfjosnuten (Kleivanuten) i bakgrunn. Buret til høyre på dette bildet står fortsatt på Moen og er restaurert. Det fungerer nå som aneks til gamlestugu. (Bildet kan trykkes til større versjon og kan zoomes inn. Anbefales da det er spennende detaljer på bildet)

Det er spesielt spennende å se bilder fra tida før århundreskiftet. Da endret mye seg på Tinnoset siden den gang. Noen år etter at dette bildet blei tatt med framveksten av Rjukan og Notodden og industrialiseringen med Norsk Hydro med kunstgjødselsproduksjonen. Det er en annen historie. I dag har Norge kommet i oljealderen og lokalt er Rjukan, Notodden og ferdselsåra Tinnsjøen med ferjene og Tinnosbanen igjen aktuell med verdensarvstatus.

I dag skulle jeg egentlig jobbet med tømmerhogst og ved, men en ryggkink har degradert meg til kontorarbeid og lydighetstrening. Kommer tilbake til livet på Tinnsjøstrånda når det skjer noe spennende. Over og ut