Vårnått

I dag har eg måtte ty til seine kveldstimar på å kommå meg ut i naturen. Det blei Pondus som var dagens turkompis. Han trenger trening i enkle ting som å gå på tur, kontakt, gå-bak, gå-fram (aleine uten snusing, pissing osv)

Fin stemning å kommå gjennom mørk skog og sjå Tinnsjø og himmelen bak i siluett. God spenning å rusle i skogen da. Greit å ikkje vørå mørkredd da.
Gamlestugo i kveld.
Her sitter mine trofaste gode turvenner å venter på foring. Fra venstre: Pondus, Hals og Prikken.