4 bilder fra dagens tur

Tur- rapport  i bilder fra dagens tur…. Bildene er klikkbare i store versjoner.

_EP_4083-2

8 av 9 flokkmedlemmer på dagens tur

_EP_3996-2

5 av 9 flokkmedlemmer på dagens tur

_EP_4033-2

2 av 9 flokkmedlemmer på dagens tur

_EP_4080-2

Tyri er flokkens minste

I tekst kan turen oppdateres slik i 10 punkt:

1.) Lage omelett, niste, kaffi:  PAKKE; PAKKE, PAKKE til krampa tar ein

2.) Ikkje gløyme: Bleier, fyrstikker, dasspapir, PAKKE, PAKKE, PAKKE, dobbeltsjekke til krampa tar ein

3.) VENTE, VENTE; VENTE til enkelte har fått seg en liten lur (Slik for å unngå trøbbel)

4.) Skifte på igjen, PAKKE KLART-

5.) BILE og MEGLE

6.) Endelig: TUR, TUR, GÅ, GÅ, Klatre i nedfallsfuru osv. ØTÅ EIN BØTÅ

7.) HEIMATT

8.) PAKKE, PAKKE, PAKKE UT…

9) NATTA; NATTA; NATTA.

10.) Ein liten kald ein.