VÅRNATT

VÅRNATT

Ved Nordnatten kjem gøggelreipa skvaldrande: Vår! God-dag! God-dag!

Venås og Klåvår ligg gvit. Mot Tinnsjø og nedi Åa e det bart

Stonga e lada med ei solid klyse makk. Aure: Sjå- hit! Sjå- hit!

Åa klukkar og renn forbi: Lystig i durstemte stryk.

I leiren snorkar smågutane lett. Ungar: God-natt! God-natt!

Ein liten gut lyttar framleis ut; tell bålknitter og vaksenprat.

J-EP 2014

Dialektord: Gøggelreip (Ulike varianter finnes: Også Gåggelreip/ Geggelreip)= Gammelt dialektord for gåseplog. Brukt i Hovin, Heddal og Gransherad.

Fleire småtekstar og dikt her

_EP_5176