Dobbeltside i siste nummer av Villmarksliv

I siste nummer av Villmarksliv hadde jeg et foto på trykk over en dobbeltside. Ved siden av et kort intervju av meg og flere andre friluftsfolk som ferdes mye utendørs. Jeg hadde en kommentar knyttet til ødemarkskoier og hytter som jeg har benyttet en god del på mine turer i villmarka. Koia på bildet, ligger på norskegrensen i Lemmenjoen nasjonalpark i Nord-Finland og grenser slik til Anarjohka nasjonalpark. Cecilie og jeg var på en tur som varte hele vinteren i det området og på en av ekspedisjonene ut fra tømmerkoia på Helligskogen kom vi til denne ødemarkstua. Jeg husker ikke lenger navnet, men kan huske at det var godt med ei natt med vedovn for temperaturen var lav på denne turen. Etter ei natt på koia tok vi oss videre over mot Vassjoki kan jeg huske……..

Det er lenge siden jeg har hatt noe på trykk i Villmarksliv nå. Jeg har vært engasjert med andre ting og slik sett ikke tatt meg tid. Litt artig er det med bilder på trykk, må jeg innrømme.
_EP_0968