Pån igjen

I nått var d leik frå klokka 04 til 09. Ingen solspill på kvelden. 2 røy på bakken og ca 8-9 tiurer. Så kun 3 stk på leikmyra. Eg hadde lagt meg litt dårlig tell og så kun ein tiur. Slik sett var natta ganske mislykka. D e seint i år. Lite røy så langt. Kan nok gå nokre dagar til før full kule.

Båtstrand o eg har uansett ein fin tur. På dagen i dag var me på tur med Hals og Prikken og fant da både tiurleik og jerpeterreng. Meir skal ikkje tell fe å glede ein stakkar.

Uansett trivelig på tur og me e enige om at neste år treng me fleire dågår. Fe orrleik skal ein jo også ha med seg!!