Litt sosialt før me gjeng t kvart kånns skjul

Me plågår vørå innpå før 18. Da har me kompisane ett par timar sosialt før me kryp over i kvart kånns telt. Slik sett e orrleiken meir sosial, men som tidligare nevnt e det nokko med tiurleiken. Og fe ein gong skuld har eg konn liggi på ein leik i år fe å bli godt kjent. Eg likar leiken godt.

Me ligg i doghouse heile gjengen.