SYKEPLEIER SE HER: Sykepleierstilling ledig!

_EP_3211_EP_3267

Jeg har siste året arbeidet ved den lokale omsorgsheimen i bygda. Den ligger mitt i bygda ved Tinnåa og Kyrkjetjønna. Bak bygdeheimen lokker Kålidalen innbydende til ski og friluftsliv. Friluftsliv og aktiviterer i skog og fjell er det vi har mye av i Gransherad.

Ved bygdeheimen har vi 24 beboere.

Siden i fjor startet vi en innovativ sykepleierturnus. Den baserer seg på at sykepleieren arbeider 12 timer aktiv tid (Fra 0800- 2000) og har 12 timer bakvakt hjemme (2000-0800). Bakvaktene lønnes med hver tredje time og slik sett gjør man unna 32 timer på to døgn.  For den som er ute etter å arbeide intens, men ha lenger friperioder er en slik turnus perfekt. Sykepleierforbundet har derfor gitt dispensasjon og ordningen har vært vellykket.

Det positive for bygdeheimen og beboerne er at dette sikrer at det alltid er en sykepleier på vakt i nærområdet og dette er særdeles viktig. Spesielt gjelder dette for pasienter i livets siste fase. Å være sykepleier på bygdeheimen har vært en særdeles spennende oppgave. Tidligere har jeg arbeidet mest med akuttmedisin i akuttmottak og AMK, men her er arbeidet preget av andre verdier og spørsmål. Å være sykepleier på en bygdeheim langt fra bysentrum gjør at man bør trives med stort ansvar og arbeide selvstendig. Man bør også være en erfaren sykepleier. Vi har kun lege 4 timer annenhver uke og det er svært sjeldent at legevakt drar så langt ut på bygda. Derfor må sykepleieren takle de fleste situasjoner. Spesielt aktuelt har dette blitt etter samhandlingsreformen hvor pasienten i større grad skal få behandles hjemme.

Sykepleierstillingen som søkes er 50% etter døgnmodellen som beskrives over og 50% dag. Det er arbeid hver sjette helg. Turnusen må vel beskrives som en drømmeturnus for mange sykepleiere. 

Årsaken til at jeg skriver dette innlegget er at jeg ønsker å spre ryktet også utenfor kommunegrensene. Jeg veit at det er mange dyktige sykepleiere med stor lidenskap for natur og fjelliv. Gransherad er en naturperle. I spennende naturomgivelser ligger Gransherad klemt inne mellom Gaustatopp- området og Blefjell. Vi har både skog og fjell. I nordenden av Tinnsjøen ligger også Hardangervidda og lokker på sykepleieren.  Ved siden av å fly på fjellet bør du også være særdeles interessert i faget. Vi har høye faglige ambisjoner ved bygdeheimen og ønsker å gi våre beboere det beste tilbudet….

Fint om dere hjelper meg å dele ryktet. Du søker på stillingen her

PS: Du finner mye mer informasjon om Gransherad og Telemark i bloggen min. Bruk søkefunksjon. Trykk på bildet over for å lese litt mer om Gransherad.  Bolig, barnehage, skole osv: Ingen problem!