Det brenn i ømn på verksted att

I dag var eg nedpå å sjekka isen på strånda nedfe SuMoen og Snikkarboden. Det var omkring 7-8cm is der nede, men etter siste natts regnvær hadde isen stolpa seg. Me si jønne at isen ha stolpa seg eller nåla seg på våren. Dersom man ser på isen frå sida da så ser det ut som tusenvis av nåler gjennombåler isen. Den blir litt mjukare på den tida å e mykje svakare enn stålis. Ein stor forskjell e au at dersom han fyrst bryt så e det vanskeleg å kommå upp på da isen jønne vil bryte på nytt. Mykje av styrken ligg nemlig i at isen framleis heng sammen.

Eg var ikkje utpå fe å sjå håss isen var lengre ut. Det e mogleg at det var mest langs land at isen hadde stolpa seg. Uansett har eg ingen planer om utpå med det fyrste. På snikkarverksted i dag fyra eg i ømn og begynna reparere ein sløå, men formen var dårleg i dag og eg har hatt vondt i ryggen, så eg gjorde ikkje arbeide ferdig.