Pussing, sparkling og speking av rådyr

I dag starta Jonny og jeg å jobbe innendørs på gamlestugo. I dag var det å skrape gammel maling og sparkle høl i tømmervegger og diverse. Fikk også revet det elektriske anlegget. Blei ferdige med to vegger i dag.

Nå gjenstår pussing og litt flikking etter tørkinga på disse veggene før jeg kan grunne på det som er sparkla.

Det tar litt tid dette arbeidet, men vi har det ikke travelt. Jonny har peiling på slikt som dette og jeg forsøker å henge med etter beste evne, men glad for å få hjelp og veiledning.. Vegger, tak og gulv skal tas og jeg regner med at dette tar litt tid. Stua skal bli helt ferdig før vi går laus på kjøkken og soverom. Nytt elektrisk anlegg blir det i hele hytta i løpet av vinteren.

Ellers tok jeg forbeina fra rådyret opp fra salt i dag. Dei har liggi 3 døgn i salt på kjølerom. Vaska av saltet og pensla kjøttet med 96% sprit før jeg hang de opp på buret. (Fikk tips om det siste fra nokre bygdefolk fra Helleberg, så det måtte prøvas) Sjølv har jeg ikke heimbrent, men far min har kjellaren full. Fikk låne en skvett. Skal følge godt med de neste dagene slik at evt. muggdannelse blir vasket vekk tidlig. Låra fra bakbeina tipper jeg veier omkring 4,5 kg? så de skal få ligge i salt til søndag.