Venaasfjell

Venaasfjell blinkar forlokkande kvit uppa fe Kåliåasen. Frå Gransherad kan man sjå uppover åa og da knausar Nattejuvs bergskortar, rett bakfe tømmerhuset tell Tom. På baksida ligg Vennaasfjell og Kåliåsen kvit og i botn av Kåliåsen ligg Tinnoset. Kålidalen e dalen som gjeng inn frå Tinnoset og det e i denna dalen eg har flest barndoms – turminne frå barndommen. Røysjådalen var også mykje bruka da eg var yngre, men etterkvart vart det tell at Kålidalen vart mest bruka.