D var ein som var ivrig på å jobbe i dag

 Gregar  har hjulpet meg med å kjøre ved til Gamlestugo i dag. Der måtte vi lakke andre strøk i andre etg. Etter at dette arbeidet var ferdig blei dagen brukt til å kitte vinduer på verksted….. Gregar var storfornøyd fordi han har fått seg traktor. Ein god traktor letter arbeidet. 😉