Foredrag ved Gaustatoppen

I dag har Fenris og jeg vært på Gaustablikk og holdt foredrag for 40stk fra et firma. Det var en fin tur. Jeg tenkte på Kvitevatn og barndomsminner med Tex-viller på båthuset til Gregar og Ola Siljudalen. Der var jeg med bestemor og bestefar. Jeg har kun fragmenter av minner derfra, men de er alle av de gode…

Temaet for foredraget var «Nord i villmarka»- prosjektet.  Jeg har kjørt dette foredraget mange ganger,men nå begynner det å bli en stund siden. Da jeg arbeidet som naturformidler (i 50%) hadde jeg mange foredrag til firmaer osv. (Travelt i julebord- tida). Varighet har vært fra 40 minutter til 2x 40 minutter. Stoffet blir veldig personlig etter turene på Nordkalotten, men det begynner å bli noen år siden dette prosjektet nå som pågikk fra 2001-2007. I går gikk video, mens folk kom inn. Så leste jeg ett dikt, fortalte litt om prosjektet og opplevelsene og viste et bildeshow som går i 18 minutter. Total tid var 55 minutter.

Det minner meg på at det er på tide å sette sammen noe av prosjektene jeg har arbeidet med siden den gangen og utvikle foredraget litt….