Rasteplass klar

Gregar og jeg har vært i skogen i dag. Vi har gjort klar tørrved under ei stor gran med tanke på å ha ein trivelig rasteplass der. Rasteplassen ligger like ved ein bekk og ligger på toppen av bakkene på den eine rundløypa fra Moen.

Gregar syns enkelte ganger at bakkene opp fra Moen er slitsomme og da hjelper det å ha klart noen rasteplasser hvor appelsin og kvick-lunsj sitter løst.

Jeg syns egentlig det er greit nok å slå rast sjølv så der skal vi nok få det trivelig…

Gregar er mest opptatt av den nye turøksa si. Den holder han et fast tak i….