Bålkos i kveld

Tinnsjøstrånda i kveld. Besøk av min gamle turkompis Tommy Båtstrand med kone Marte og datter Tiril.

Jeg padlet over Kolahalvøya i 2002 med Tommy. Etter dette har vi hatt mange korte og lange turer i lag. Vi liker begge to å samles rundt bålet. I kveld blei det med hele familien.

Gregar stilte opp som egenutnevnt bålfyrar i dag og det gikk automatikk i fyringa i kveld.

Hilsen stolt Pappa