Stillhet på snikkarboden

Å rusle seg ein tur på snikkarverkstedet gjer meg samme fred i sinnet som ei bålnått på skogen. Her er det heilt stille. Ingen kjøleskåp som susar. Kun stillhet og sus frå ein gåmmål 60 cm tradisjonell Jøtul av typen med gran, elg, furu og tømmerkarar med hesten på. På fronten stend det: «Eg grev ned min eld seint om kveld. Gud gje min eld alder slokna ut». Slik har eg stirra og lytta mang ein gong til liknande øvnar på mang ein ødestue.
På snikkarverksted e d kanskje ikkje øde. Men ovnen og stillheten e den samme. D samme e au følelsen av å jobbtankar og anna ute.
Men nå må eg tilbake t arbeid.