NÅR LIVET BLI FE LETT RÅTNAR DU  ROT

NÅR LIVET BLI FE LETT SÅ RÅTNAR DU PÅ ROT

Når livet bli fe lett så råtnar du på rot
Det e mykje visdom i det
Nokon syns at arbeid e no herk
Dei vil heller øtå medisin fe ell slags mogleg verk
Det kankje vørå særleg smart det

Når kroppen e sliten har du ikkje tid til å tenke
Det e mykje visdom i det
Psykolog, lykkepillar, rulletråpp. Slikt skal vørå greit
Storbyferie, sydenturar og mat som gjer deg feit.
Hått ska no slikt vørå te?

Ledigång e rotent te elt vondt, heites det
Det e mykje visdom i det
Sjå på damun og kjøre Storgata upp og ned.
Gå heime å trå og kjøpe ferdig hogd ved.
Det finnes da ingen meining i det

Viljen er halve verket, heites det
Det e mykje visdsom i det.
Det gjeld å ha tiltak og tåle å ha vondt.
Litt smerte skal ein kjenne når dagen bli skomt
Ingen har no stryki med ta det.

J-EP 2011

NÅR LIVET BLI FE LETT SÅ RÅTNAR DU PÅ ROT
Foto: Portrett av tømmerhogger Steinar Høyseth frå Hovin