Bølgeblikk på veden

Nå e bølgeblikken på neste vinters ved. Da kan eg sette meg på berget og sjå utover Tinnsjø, mens eg tek meg ein kopp kaffi.

Eg sitt og e ganske så fornøyd med ved produksjon. Det blei i meste laget i år. På grunn av hogsten. 66 europallar med ved. Eg skal jo høgge meir ved neste vår. Men må kanskje holde igjen eit år nå? Vedhogst, soppsanking, jakt og fiske e tradisjonelle norske friluftssyslar. Fe å ikkje gløyme bærplukking. Det e det mosegrodde norske friluftslivet. Bygdelivet. Litt på sida meir moderne Gore tex super ultra light aktivitetar.

Det e detta friluftslivet som me lever ut om dagen. I år blei det mykje ved. Og eg ser med lengsel etter garnfiske etter røya i haust. Fær sjå om eg fær tid tel nokre dågår mot slutten av oktober.