I Telemark ligg kua, om det e sølvet du vil sjå

_MG_1800-Edit

I TELEMARK LIGG KUA, OM DET E SØLVET DU VIL SJÅ

Vønåsfjell låg gvit t morgon. No stenn den bar
Kun noen sjofonder minner om vinteren som var
Sola gjeng bak Bodik. Det lir mot kveld.
Nattegjuv i skugge. Siste stråler i blomstereng
Løvetann slær blomen inn.
Tek kvelden. Lukker seg inn
Tenke seg te. Slik ein luring

Så er det natt. Lihøl e svart
Trekkbikkjun hass Tom. Uler i moll
Da e det tid fe tusser og troll
Gurrbystryket suser sart
Fe Fossegrimen speller au, så klart

Om me e heldig, e natta klår
Månen skin på Nattegjuvs bergskorter grå
Det blenker der borte. Det kan du sjå
Om du da bortved åa tørr gå
Gjer du det. Vil du få med
Gurrbystryket blenker av sølvpeng det med
Da kan du tenke på sagnet som sa
At i Kongsberg lå kælven. Det kan vørå så det
Men i Telemark ligg kua. Om det e sølvet du vil sjå te

J-EP 2010