TIURLEIK TIL SALGS!

DEBATT RUNDT WORKSHOP PÅ SKOGSFUGLEIKER!

Naturfotografer og naturguider har lært seg å se naturfotografer som et økende marked for naturbasert turisme. Workshop, guiding og reiser er like vanlige markeder å jobbe mot for naturfotografer som bildesalg. Hvorfor er det slik? Jo, selvsagt fordi folk gjerne betaler penger for å ta bildene selv. Å skape noe eget gir en annen opplevelse enn å kjøpe ett bilde. Dessuten selger man like mye opplevelsen.

I vinter hadde vi en debatt vedr moralske dilemma knyttet til naturbasert turisme Naturbasert turisme og moralske dilemmaer knyttet til åtefotografering. Jeg syns det er greit at vi tar opp tråden igjen. La oss forsøke å ikke henge hverandre og diskutere sak og ikke person.
Randulf Valle stilte spørsmålet om debatten ikke druknet i de harde ordene. Han mente at dette var en viktig debatt, og hadde en del kritiske spørsmål til slik virksomhet. Jeg syns det var et klokt innlegg. Nå har vi latt debatten ligge noen måneder og vi er kanskje modne for å se litt på debatten igjen.
Fotografering av rovfugl på åte og vinterforing av elg, rådyr og hare er eksempler på naturbasert turisme som retter seg inn mot naturfotografen. De fleste vil nok mene at dette har få negative sider. Det samme gjelder naturfotografering i fuglefjell og i en del andre biotoper, men hvor går grensene hen? Hva er vi engstelige for? Når det kommer til åtevirksomhet er det vel mest fortammingsproblematikk som blir diskutert, men det finnes også andre. De største argumentene i mot en del slik virksomhet er:

– Fortammingsproblematikk
– Innskrenkning av allemannsretten
– Unødvendig forstyrring av ville arter (Kanskje spesielt ved reir og hekkeplasser)
_MG_1102
SKOGSFUGLLEIKER TIL SALGS

Jeg leser f.eks i Natur og Foto at premien i en konkuranse er to dager på tiurleik i Lierne. Seinere står det om workshoper på orrleiker. Flere steder begynner tiurleiker å komme for salg: http://bird.dintur.no/ står det om flere steder i landet man kan betale for å bli med på leik. Dette har jeg lyst å diskutere. Jeg syns det er en vesentlig forskjell på utleie av fotobuer, der man lokker til seg dyr. Dette kan gjøres i mye større grad på artenes premisser og det kan legges til områder som ikke kommer i konflikt med allemannsretten. Å etablere butikk rundt fotografering ved reir og hekkeplasser kan vi se mer av i
_MG_6527fremtida. Hva syns vi om det?. Jeg syns man bør være veldig forsiktig med å ta med folk på f.eks: Skogsfugl- leiker. Det er flere argumenter for dette og jeg syns dette skiller seg veldig fra f.eks: Vinterforing av hjortevilt og rovfugl. Den viktigste forskjellen er at man lokker ikke til seg dyrene, men drar på deres spillplasser.

Større aktivitet på spillplassene kan være en trussel for arten. Det er ganske åpenbart for arter som tiur og orrfugl.

Større aktivitet på spillplassene kan gi oss en debatt på hvem har rettighet til denne. Er det grunneieren som har rettighetene når det skal være kommersiell bruk av et sted? Syns dere det er greit at en grunneier kan legge ut leiken sin for salg? Kanskje på internett? Betal med paypal og få koordinatene! Eller at orrleiken som du har dratt til i tjue år plutselig blir invadert av ti stk småtelt. Kanskje av en litt tvilsom turistguide i nærområde med nytt håp for sin lokale reiselivsbedrift.

Jeg syns i utganspunktet at det er svært positivt med denne typen naturbasert turisme. Men guiding på leiker og reir har jeg lite til overs for. Dette kan ikke sammenlignes med f.eks en workshop på Hornøya. Det har jeg ingen problemer med.

Å ta med seg klienter fra skogsfuglleik til skogsfuglleik kommer i alle fall ikke jeg til å gjøre. Jeg må si jeg blir svært skeptisk når jeg leser at dette blir tatt i mot med åpne armer i etablerte naturfotokretser. Her syns jeg både NN, Biofoto og viktige talerør som Natur & Foto bør ta standpunkt. Dette er en viktig diskusjon.

Tørr du ta standpunkt? Min stemme: Skogsfuglleik til salgs – tommelen ned. Hva mener du?

(Likte du bildene forresten?)

Temaet kan også diskuteres her: http://foto.no/cgi-bin/diskusjon/lesTraadHier.cgi?id=474784