Tilbake til leik nr 2.

Etter en liten sjekk av tiurspell nr. 3 av året dro vi tilbake til
leik nr. 2 som vi lå på fredag. Leik 3 lå høyere til fjells og selv
om det angivelig skal være stort imponerte ikke sportegn eller
omgivelser. Jeg har mer sans for litt annen skau. Mystikk,
blandingsskog, grantre med sjegglav, tørrfuru og tørrgran side om
side, Lyse lavkledde fururabber med mørk mosegrodd granskog i mellom.
Massevis av nedfall bergskorter og krokfuruer. Myrer full av tørre
småfuruer. Der ligger drømmeleiken. Det er slike jeg ser etter og
Båtstrand og jeg er innpå igjen. Ønsk oss lykke til i morgen bli det
mollstemt mystikk.